VÝSLEDKY PODNIKOVÉ LIGY DYNAMO:

Bosch "B" : E.ON   1749 : 1724 4:2
ETČB : Senba   1644 : 1635 4:2
ČEVAK "A" : Viscofan   1305 : 1548 1:5
Alfa+Eda : ČEVAK "B"   1566 : 1505 5:1
E.ON : TČB   1751 : 1662 5:1
Bosch "A" : Bosch "B"   2082 : 1689 5:1
ČEVAK "A" : Senba   1781 : 1724 5:1
Viscofan : Alfa+Eda   1828 : 1580 5:1
TČB : Bosch "A"   1777 : 1971 0:6
ČEVAK "A" : E.ON   kontumace     0:6
Alfa+Eda : Senba   1620 : 1747 2:4
ČEVAK "B" : Viscofan   1753 : 1815 1:5
Bosch "A" : ČEVAK "A"   1362 : 1510 1:5
Bosch "B" : TČB   1797 : 1632 5:1
Senba : ČEVAK "B"   1638 : 1744 2:4
E.ON : Alfa+Eda   1625 : 1590 5:1
ČEVAK "A" : Bosch "B"   1921 : 1856 4:2
Alfa+Eda : Bosch "A"   1584 : 2005 0:6
ČEVAK "B" : E.ON   1374 : 1721 1:5
Viscofan : Senba   1814 : 1613 5:1
Bosch "B" : Alfa+Eda   1859 : 1600 6:0
TČB : ČEVAK "A"   1785 : 1752 5:1
E.ON : Viscofan   1750 : 1842 1:5
Bosch "A : ČEVAK "B"   1872 : 1571 5:1
Senba : E.ON   1681 : 1702 2:4
Viscofan : Bosch "A"   1906 : 1918 3:3
ČEVAK "B" : Bosch "B"   1713 : 1811 1:5
Alfa+Eda : TČB   1497 : 1699 1:5
Bosch "A" : Senba   1878 : 1685 6:0
Bosch "B" : Viscofan   1808 : 1889 1:5
TČB : ČEVAK "B"   1593 : 1575 4:2
ČEVAK "A" : Alfa+Eda   1739 : 1770 2:4
E.ON : Bosch "A"   1839 : 2004 1:5
Viscofan : TČB   1913 : 1785 4:2
ČEVAK "A : ČEVAK "B"   1642 : 1819 2:4
Senba : Bosch "B"   1758 : 1892 0:5